บริการทุบตึกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

084-116-8615 (คุณอ๊อด)

เราเน้นให้งานเสร็จตรงตามเวลา และที่สำคัญงานเรียบร้อย เราปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้อย่าง เคร่งครัด ไม่ทำให้งบบานปลายเราไม่เคยทิ้งงาน และทำงานช้ากว่าสัญญาที่ตกลงกันไว้เราทำงานในราคา ที่เป็นธรรมสมเหตุสมผล ไม่เอาเปรียบหลอกลวงลูกค้าและให้ราคารับซื้อเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนราคา สูงเรามีประสบการณ์ รวมทั้งความเชี่ยวชาญในงาน รื้อถอน ทุบตึก ทุบอาคาร มายาวนานหลายปี เรามีคนงาน เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่พร้อมสำหรับงานรื้อถอนทุกแบบ